ทวียนต์ (ป้าย LED) หน้าสี่แยกประตูสรี

608/3 หมู่2 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง เชียงราย