ถนนพหลโยธินสายเก่าในเมืองพาน ตั้งแต่สามแยกชัยมงคลถึงตลาดหกแยก อำเภอพาน

เดิมถนนเส้นนี้ หลวงปรีชาซึ่งเป็นเจ้าของตลาดอำเภอพานกล่าวไว้ว่า เป็นมังกรตัวหนึ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับคนเมืองพาน โดยได้สร้างตลาดขึ้นบนถนนสายนี้ แต่หลังจากนั้นมีการทำบายพาสถนนออกนอกเมือง ทำให้ถนนเส้นนี้ซบเซาลง กลายเป็นเมืองทางผ่าน ไม่มีคนแวะเข้ามาในตัวเมือง กลุ่มสล่าเมืองพานจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาถนนนี้ให้เป็นถนนสายสตรีทอาร์ท เพื่อดึงดูดคนเข้ามาในตัวเมือง และหวังว่าจะเป็นถนนเส้นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอพานที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจขึ้นใหม่ ทำให้เมืองพานกลายเป็นเมืองแวะและไม่ใช่เมืองทางผ่านอีกต่อไป
____
เครดิตภาพ : พานทอง แสนจันทร์