เปิดนิทรรศการจานศิลปะ

  • 12 มกราคม 2567
  • 16.00 น. 
  • หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
  • Free

โดย สมาคมศิลปินลุ่มน้ำโขง ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น. 
ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

———————

สมาคมศิลปินลุ่มน้ำโขง ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ขอเชิญชม นิทรรศการจานศิลปะ Art Plate Exhibition เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และCollateral event มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

พิธีเปิดนิทรรศการจานศิลปะ Art Plate Exhibition 

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น. 
ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประธานในพิธี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นิทรรศการจานศิลปะ Art Plate Exhibition เป็นภารกิจขององค์กรและสถาบันในท้องถิ่น ในการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการสนับสนุนภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย เมืองแห่งศิลปะ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการจัดนิทรรศการจานศิลปะร่วมสมัยขึ้น โดยมีแนวคิดในการนำจานอันเป็นภาชนะเพื่อการบริโภคอาหารในวิถีวัฒนธรรมของมนุษย์มาอย่างยาวนาน เป็นจานเครื่องปั้นดินเผา ท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง ดินแดนแห่งเซรามิก อันเลื่องชื่อของล้านนามาบูรณาการกับงานศิลปะ โดยที่ศิลปินได้สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยบนแผ่นจานที่เป็นภาชนะดินเผาธรรมดา ให้มีสีสันลวดลายอันวิจิตร เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับจานในเชิงสุนทรีย์ และเชิงเศรษฐกิจ อีกทั้งเป็นการสร้างความแปลกใหม่ให้โดดเด่นน่าสนใจ การดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งจากประเทศไทยและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวม 32 ท่าน ร่วมสร้างสรรค์จานศิลปะ จำนวนกว่า 70 ชิ้น ทั้งนี้เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการใช้งานหัตถกรรมของท้องถิ่นมาประกอบเป็นงานศิลปะร่วมสมัย และส่งมอบสุนทรียภาพแห่งงานศิลปะสู่ผู้คนในสังคม 

นิทรรศการจานศิลปะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 -16.00 น. 
ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมศิลปินลุ่มน้ำโขง หมายเลขโทรศัพท์ 0615240463, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 053-776211