เทศกาลดนตรีชาติพันธุ์ “กวาคีลา : เป่า ร้อง กลอง รำ เปิดโลกวิถีวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์เมืองเชียงราย” 

  • 6-7 เมษายน 2567
  • -
  • หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM)
  • -

กิจกรรม “การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยในสาขาดนตรีชาติพันธุ์” 

Collateral Event ของมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันที่ 6-7 เมษายน 2567 

ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM) 
https://maps.app.goo.gl/dfCeVfim3M2BZdNv8

“กวาคีลา เป็นคำภาษาลีซูมีนัยความหมายถึงการเชิญชวนผู้คนให้เข้ามาร่วมเต้นรำกันด้วยความรักและสนุกสนาน” ภายในงานพบกับการแสดงดนตรีที่ถ่ายทอดการดำเนินวิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์จากหลากหลายอำเภอในจังหวัดเชียงราย เช่น อิ้วเมี่ยน อาข่า ม้ง ลีซู ลาหู่บาเกียว ปกาเกอะญอ ดาราอ้าง คะฉิ่น ขมุ ลัวะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องดนตรีชาติพันธุ์ การแสดงดนตรีโยธวาทิตจังหวัดเชียงราย วงดนตรีป้าดก้อง วงดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ร่วมสมัย รวมทั้งการเสวนาจากนักวิชาการและนักสร้างสรรค์ด้านดนตรีชาติพันธุ์และวัฒนธรรม การเสวนาจากปราชญ์ชาติพันธุ์ในท้องถิ่น การสาธิตการทำเครื่องดนตรีชาติพันธุ์ กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านชาติพันธุ์  ชุดการแสดงอาข่า ”  แด ข่อง ฉ่อ ‘ Daekhanq cawq การเต้นรำปีใหม่ลีซู และการจำหน่ายอาหาร สินค้าชาติพันธุ์