นิทรรศการ “พุทธศิลป์ มฟล.”

  • 20 มีนาคม – 20 พฤษภาคม 2567
  • 10.00 – 21.00
  • Central Chiang Rai Art Gallery ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย
  • Free

Buddist Art MFU Exhibition 

เชิญชวนเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานพุทธศิลปกรรมสร้างสรรค์ อันเป็นเอกลักษณ์ จากการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1 ของผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2566 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานศิลปะสู่สาธารณะ และเป็น Collateral event ส่วนหนึ่งในมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 อีกทั้งถือโอกาสจัดแสดงเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ ที่จะเดินทางมาพักผ่อนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

พิธีเปิดนิทรรศการ วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

ณ Central Chiang Rai Art Gallery ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย
https://maps.app.goo.gl/3YAjgA7vs5T9Xug56

นิทรรศการจัดแสดงวันที่ 20 มีนาคม – 20 พฤษภาคม 2567
เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์ 0-5391-7897 ต่อ 8035-6 Facebook: Buddhist Art MFU
Line Official Account: CASMFU