กิจกรรมการศึกษา ครั้งที่ 8

  • วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
  • 14.00-17.00 น.
  • ศาลาสุญญตาคาร ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย
  • Free

มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023
กิจกรรมเสวนา เรื่อง “หมอกควัน มลพิษ ศิลปะ กับสิ่งแวดล้อม” 

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00-17.00 น.
ณ ศาลาสุญญตาคาร ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

————————————-

กิจกรรมการศึกษาครั้งที่ 8 ในครั้งนี้ เน้นไปที่ประเด็นของ”หมอกควัน มลพิษ ศิลปะ กับสิ่งแวดล้อม”  ในมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 กลุ่มศิลปินแม่ญิง Maeying Artists Collective ได้ร่วมแสดงงานเป็นหนึ่งในพาวิลเลียน โดยใช้ชื่อนิทรรศการว่า “Silent Cry from the borderlands” ผลงานในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนเรื่องของปัญหามลพิษทางอากาศจาก pm 2.5 โดยศิลปินได้ถ่ายทอดถึงความจริง ความหวัง ความฝัน เสมือนเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์เหตุการณ์ปัจจุบันไว้ 

ในวงเสวนาจะร่วมพูดคุยถึง การนำเสนอผลงานศิลปะที่ขับเคลื่อนสังคมในประเด็นสิ่งแวดล้อม, ที่มาของปัญหาหมอกควันที่ผ่านมุมมองการเมืองและนโยบายของรัฐ รวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานราชการในจังหวัดแม้ว่าปัญหานี้รัฐใดรัฐหนึ่งจัดการไม่สำเร็จ ต้องมีส่วนร่วมในพื้นที่ระหว่างประเทศให้หันหน้ามาร่วมมือกัน และรวมไปถึงความหวังของความร่วมมือระหว่างประชาชนกับประชาชนผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ในไทยแลนด์เบียนนาเล่ครั้งนี้ มีการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวให้แหลมคมขึ้นและหวังว่าจะยกระดับให้เป็นปัญหานานาชาติที่ต้องจับตามองและร่วมมือกัน

โดยมีวิทยากรที่ร่วมเสวนา พจวรรณ พันธ์จินดา ศิลปิน นักจัดการศิลปะตัวแทนจากกลุ่มศิลปินแม่ญิง,  ผศ.ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผู้ร่วมขับเคลื่อนนโยบาลระดับจังหวัด ดำเนินรายการโดย คุณกีรติ วุฒิสกุลชัย โปรดิวเซอร์ นักทำสารคดี และนักข่าวพลเมืองผู้ทำการสื่อสารเรื่อง P.M.2.5 ในจังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00-17.00 น.

ณ ศาลาสุญญตาคาร ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย
https://maps.app.goo.gl/DrB2jPvpQqV1ATzp7

ลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvxQQXCNcOU2EZ8bNZ6q2mVx1-IIin0Rd2Vg2lnnPb8_3IuQ/viewform

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 053-917897 ต่อ 8041-4  www.facebook.com/casmfu

เกี่ยวกับศิลปินแม่ญิง
https://www.thailandbiennale.org/pavilions/silent-cry-from-the-borderlands/

เชียงรายและภูมิภาคในภาคเหนือได้รับผลกระทบจากฝุ่นควัน PM2.5 ตลอดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จะทำให้เกิดการอักเสบภายในร่างกาย เข้าไปทำลายระบบต่าง ๆ ในเซลล์ของปอด ทำให้เกิดโรคทั้งระบบหัวใจและหลอดเลือด และมะเร็งในระยะยาว โดยฝุ่นควันนั้นมาจากการเผาในประเทศของพื้นที่เกษตรกรรม ไฟป่า และยังมีควันจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวและเมียนมา

เชียงรายในฐานะเมืองชายแดนที่มลพิษไร้พรมแดนนั้นส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ทำให้ศิลปินแม่ญิงฯ ในฐานะประจักษ์พยานร่วมเหตุการณ์และเป็นผู้ประสบภัย ต้องการแสดงออกถึงความจริง ความหวัง ความฝัน โดยได้สร้างสรรค์งานศิลปะเสมือนเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์เหตุการณ์ปัจจุบันที่จะสะท้อนไปถึงเพื่อนร่วมโลก การส่งเสียงเล็ก ๆ ของเราจากมุมหนึ่งของพื้นที่ห่างไกลจากศูนย์กลาง เพื่อหวังว่าในอนาคตเราจะมีสิทธิ์ที่จะมีอากาศหายใจที่ดีกว่านี้

นิทรรศการรอบที่ 1 : 9 ธันวาคม 2566 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 

เจเน็ต ไวท์ฮอลล์/ กิตติ์สินี ธันวรักษ์กิจ/ จารุวรรณ เมืองขวา/ จิราวรรณ เรวัตโต/ ชญานิศ ยอดบุญลือ/ ณัฐสุรี เตชะทวีศิลป์/ ธัญลักษณ์ มีชำนะ/ ประดับใจ สายเมืองนาย/ ปัทมาภรณ์ อุณหะนันทน์/ พิรุณพร อินถา/ รุจิรา โรงคำ/ สรัลวลัย ปงกันมูล/ สุวรรณี สารคณา/ ภัทรี ฉิมนอก/ ธนัชชา ไชยรินทร์/ ลูกปลิว จันทร์พุดซา/ อิงอร  หอมสุวรรณ์

นิทรรศการรอบที่ 2 : 14 กุมภาพันธ์ -30 เมษายน 2567

ชรินรัตน์ สิงห์หันต์/ ชาลินี อินยาศรี/ ธนนันท์ ใจสว่าง/ วไฬญา แปงถายะ/ ปานตา วิมลมิ่ง/ ผูกพันธ์ ไชยรัตน์/ พจวรรณ พันธ์จินดา/ ภัทรพร สิทธิศักดิ์/ ยุพิน อุดทา/ รัชนี ลือดารา/ ศุภรัตน์ อินทนิเวศ/ สิริฉาย เอาฬาร/ สุดารัตน์ สาโรจน์จิตติ/ อรรัมภา อินยาศรี/ อาริสรา นุกูล/ ดลพักตร์ ชัยถาวร 

สถานที่ : ศูนย์ข้อมูลไร่เชิญตะวัน ในศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน บ้านใหม่สันป่าเหียง ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย https://maps.app.goo.gl/J9c4BMiAMn6kz1qo8

Open every day 8:00 – 17:00 www.facebook.com/Maeyingchiangraiartists

กำหนดการกิจกรรมการศึกษา ครั้งที่ 8
มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023
เรื่อง หมอกควัน มลพิษ ศิลปะ กับ สิ่งแวดล้อม
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ศาลาสุญญาตาคาร ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย
……………………………………………………….

เวลา
13.00 – 14.00 น. ลงทะเบียน ณ ศาลาสุญญาตาคาร ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย

14.00 – 14.15 น. เปิดกิจกรรมทางการศึกษา โดย ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

14.15 – 17.00 น. กิจกรรมทางการศึกษา การเสวนาขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมด้วยศิลปะ  เรื่อง “เสียงผู้หญิงกับสิ่งแวดล้อม” 

โดย 
1. คุณพจวรรณ พันธ์จินดา ตัวแทนจากกลุ่มศิลปินแม่ญิง
2. ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                 
3. ผศ.ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการ โดย คุณกีรติ วุฒิสกุลชัย โปรดิวเซอร์ นักทำสารคดี และนักข่าวพลเมือง

17.00 – 17.30 น. เปิดเวทีพูดคุย หมอกควัน มลพิษ ศิลปะ กับ สิ่งแวดล้อม

17.30 น. ปิดกิจกรรมทางการศึกษา 

หมายเหตุ กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม