การประชุมข้ามพื้นที่เรื่องสหวิทยาการศิลปะประจำปี 2023 : ซัมแวร์ “ศิลปะของอาข่าที่ไม่อยู่ภายใต้การปกครองของโซเมีย”

  • 16 ธันวาคม 2566
  • 14:00 – 16:00 น.
  • บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย
  • ฟรี

โปรดัคชั่นโซเมีย ดำเนินโครงการ “โซเมีย อินเดอะคลาวด์” ณ งาน ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 ในการเสวนาครั้งนี้เราได้เชิญ บู้ซือ อาจอ ศิลปินร่วมสมัยจากกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า ที่จัดแสดงผลงานในงานไทยแลนด์เบียนนาเล่ ประจำปี 2023 บู้ซือและอาจารย์ชิมิสึ อิคุโระ นักวิจัยและนักมานุษยวิทยาบ้านอาข่า จะทำการพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของประเพณีและการปฏิบัติการทางศิลปะของอาข่า ดำเนินการเสวนาโดย มนุพร เหลืองอร่าม ภัณฑารักษ์ของงานไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 และ ยาบุโมโตะ ยูโตะ สมาชิกของโปรดัคชั่นโซเมีย เพื่อที่จะมาร่วมหารือและพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของ ‘โซเมีย-เนส’* ในโลกร่วมสมัย
*(โซเมีย-เนส หมายความถึง ความเป็นไปได้ของศิลปะแห่งการไม่ถูกปกครอง)

ผู้ดำเนินรายการ / พิธีกร: ยูโตะ ยาบุโมโตะ (ผู้อำนวยการของโซเมียพาวิลเลียน สมาชิกของโปรดัคชั่นโซเมีย หลักสูตรระดับปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยศิลปะอาคิตะ) 

ผู้ดำเนินรายการ: มนุพร เหลืองอร่าม (ภัณฑารักษ์งานไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023)

วิทยากรรับเชิญ: บู้ซือ อาจอ (ศิลปินในงานไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023)

วิทยากรรับเชิญ: ชิมิสึ อิคุโระ (นักมานุษยวิทยาสถาปัตยกรรม อาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีชิบาอุระ)

ผู้จัดงาน: มหาวิทยาลัยศิลปะอาคิตะ

ผู้จัดร่วม: คณะกรรมการบริหารงานไทยแลนด์เบียนนาเล่ โปรดัคชั่นโซเมีย มูลนิธิศิลปะร่วมสมัยออร่า

สถานที่จัดงาน: ‘โซเมียพาวิลเลียน’ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย

ที่อยู่: 628 ถนนสิงหไคล อำเภอเชียงราย ประเทศไทย

ความจุของสถานที่: 20 คน

ดำเนินรายการเป็นภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น (มีล่ามภาษาไทย – ญี่ปุ่นจัดเตรียมให้)