PLUVIOPHILE สายฝนและสถานะของผู้กำหนด

ภัณฑารักษ์: เพ็ญวดี นพเกตุ มานนท์
ผู้ช่วยภัณฑารักษ์: สร้อยฟ้า แสนคำก้อน
ศิลปิน: คีต์ตา อิสรั่น / ปรัชญ์ พิมานแมน / อนีส นาคเสวี / อับดุลฮากีม ยูโซ๊ะ / รอซี ฮารี
จัดโดย ร้าย.ดี คอลเล็คทีฟ ร่วมกับ ร้านชาสวรรค์บนดิน
ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2566 – 9 กุมภาพันธ์ 2567
งานเปิดนิทรรศการ และ กิจกรรมเวิร์คชอป วันที่ 11 ธันวาคม 2566
ณ ร้านชาสววรค์บนดิน – Sawanbondin Tea House & Experience

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย PLUVIOPHILE | สายฝนและสถานะของผู้กำหนด นำเสนอผลงานของศิลปินจากสามจังหวัดชายแดนใต้ ว่าด้วยความทรงจำร่วมสมัยในพื้นที่ฯ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักถูกมองจากคนภายนอกภูมิภาคเพียงประเด็นปัญหาความไม่สงบที่มาจากปัจจัยทาง การเมือง ศาสนา สังคม และเศรษฐกิจ อันซับซ้อนและซ้อนเร้น นิทรรศการครั้งนี้จึงต้องการนำเสนอผ่านอีกมุมมองว่าด้วย ‘เรื่องราวท่ามกลางฤดูฝนและความทรงจำร่วมสมัย’ ของผู้คนธรรมดาที่ล้วนประสบกับสิ่งต่าง ๆ ตามวิถีชีวิตจริง ในแง่การดำรงอยู่ภายใต้สภาวการณ์ที่เสมือนถูกกำหนด โดยบางสิ่งหรือใครบางคน

“ขณะที่เรื่องราวความทรงจำถูกนำมาถ่ายทอด ในจังหวัดเหนือสุดอย่างเชียงรายซึ่งได้ผลัดเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ดินแดนใต้สุดของไทยยังคงเผชิญกับฤดูฝนอันยาวนาน

ความไม่ปรานีปราศรัยของฤดูกาลและสภาพอากาศ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะในแต่ละพื้นที่ ภูมิภาค แต่ละประเทศ เสมือนกำลังเล่นล้อบทบาทแห่ง ‘ผู้กำหนดชะตากรรมมนุษย์’ ส่งอิทธิพลต่อวิถีการดำรงชีวิต ทัศนคติ สภาพสังคมความเป็นอยู่ ไปจนถึงการดิ้นรนเอาตัวรอดท่ามกลางขีดจำกัดต่าง ๆ ยังก่อให้แต่ละปัจเจกเลือกบันทึกความทรงจำ รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ณ แห่งหนใดแห่งหนหนึ่ง อาจเป็นการจารึกทางจินตภาพ หรือถ่ายทอดออกมาเป็นถ้อยแถลง ผ่านกระบวนและท่าทีที่แตกต่างกันไป ทว่าในที่สุดแล้วบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ความทรงจำร่วมสมัยเหล่านี้ต่างถูกกลืนกลายเป็นส่วนหนึ่งของ ‘การตอบโต้’ ต่อสภาพความเป็นจริงในแต่ละสังคม ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น ประวัติศาสตร์ความทรงจำระดับบุคคล ความทรงจำระดับสังคม ประวัติศาสตร์นอกกระแส ‘ประวัติศาสตร์การตอบโต้’ ล้วนถูกจารึกไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วนหนึ่งถูกนำมาถ่ายทอดผ่านผลงานของศิลปินจาก ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ผู้ใช้ชีวิต เกิด เติบโตท่ามกลางสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

PLUVIOPHILE | สายฝนและสถานะของผู้กำหนด เชื้อเชิญผู้ชมทั่วทุกมุมโลกมามีส่วนร่วม รับรู้ และแบ่งปันการใช้ชีวิตท่ามกลางภูมิอากาศแบบมรสุมร้อนชื้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งโดยทั่วไปมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมักมีปริมาณฝนที่สูงกว่าภูมิภาคอื่นของประเทศไทย ฤดูฝนจึงกลายเป็นตัวแทนของฤดูกาลที่คุ้นชิน ทั้งฝนที่ตกต่อเนื่องติดต่อกันยาวนานยังสร้างให้เกิดการปรับตัว บางผู้คนกระทั่งนั่งรอฝนจนหมดฤดู หรือบ้างยังคอยตั้งข้อสังเกตด้วยความหวัง ว่าการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อาจไม่เกิดขึ้นในวันที่ฝนตก?

เพ็ญวดี นพเกตุ มานนท์
[ ภัณฑารักษ์ ]


Artists & Curators
https://shorturl.at/diOY4


Artists

Venues

  • ร้านสวรรค์บนดินทีเฮ้าส์ บ้านสันตาลเหลือง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย
  • Open every day 9:00 - 17:00
  • https://www.facebook.com/SawanbondinTeahouseandExperience
  • -
  • -

Entrance Fee :

  • -

Access :

-