Grow Home-Stay and Space

โฮมสเตย์และครีเอทีฟสเปซมินิมอลใจกลางเมืองเชียงราย ที่อยากใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวเชื่อมประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว และผู้คนในเชียงราย