Art Bridge Chiang Rai

ขัวศิลปะเป็นพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการหมุนเวียน แสดงผลงานศิลปะของศิลปินในกองทุนศิลปินเชียงราย ผลงานของศิลปินไทย ศิลปินชาวเชียงราย และศิลปินนานาชาติ รวมถึงจัดกิจกรรมทางศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ
____
ขัวศิลปะเกิดขึ้นจากการรวมตัวของศิลปินเชียงรายในการเรียกร้องการสร้างหอศิลป์ร่วมสมัยบนเกาะกลางแม่น้ำกกที่จังหวัดเชียงราย โดยการจัดนิทรรศการศิลปะ “เชียงรายศิลป์เพื่อหอศิลป์” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2547 และในปีเดียวกัน กลุ่มศิลปินเชียงรายได้ก่อตั้งเป็นสมาคมศิลปินเชียงรายขึ้น เพื่อดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ มอบเงินทุนตั้งต้น 500,000 บาทสำหรับก่อตั้งกองทุนศิลปินเชียงราย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการทำงานของศิลปินและการศึกษาของนักศึกษาศิลปะในจังหวัดเชียงราย โดยมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน และเพื่อให้กองทุนศิลปินเชียงรายมีความงอกงามและยั่งยืน จึงจำเป็นต้องหารายได้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโดยใช้ระบบการรวมทุนในหมู่พี่น้องศิลปินและผู้ที่รักศิลปะก่อตั้ง “ขัวศิลปะ” ซึ่งขัวในภาษาเหนือ แปลว่า สะพาน “ขัวศิลปะ” จึงหมายถึงสะพานที่เชื่อมศิลปะสู่สังคม และคือบ้านของศิลปินที่เปิดประตูต้อนรับผู้มาเยือนที่สามารถเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะซึ่งจัดแสดงเป็นประจำในพื้นที่ของขัวศิลปะ
____
เครดิตภาพ : ขวัญ อัตถาวุธ