The Desirable Vanishing Things Workshop

  • วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2566
  • ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
  • เรียวกังคาเฟ่ อำภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
  • Free

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Workshop
.
ในหัวข้อ “สิ่งอันตรธานที่ต้องประสงค์” (The desirable vanishing things) กับศิลปินกลุ่ม Pangrok Sulap (ปังร็อค ซุลาป)
ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2566 (เลือกวันใดวันหนึ่ง) ณ ร้านเรียวกังคาเฟ่ ตำบลบัวสลี อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
.
Workshop ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางการศึกษา
ในโครงการ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023
.
ศิลปินกลุ่ม Pangrok Sulap เป็นกลุ่มศิลปินชนพื้นเมืองจากรัฐซาบะฮ์ บนเกาะบอร์เนียว มาเลเซีย
ปังร็อค หมายถึง พังค์ร็อค และ ซุลาป หมายถึง กระท่อม ซึ่งเรียกขานถึงสถานที่พักผ่อนของชาวนาในรัฐซาบะฮ์ กลุ่มประกอบด้วยศิลปินจากหลากหลายสาขา ภัณฑารักษ์ นักเขียน นักวิจัย นักเคลื่อนไหว นักดนตรี นักออกแบบกราฟิก ผู้ประกอบการหัตถกรรม และอื่น ๆ ความหลากหลายคือส่วนสำคัญที่ช่วยให้กลุ่มเข้มแข็งและมีพลวัตมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของกลุ่ม และนอกเหนือจากพันธกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนผ่านงานศิลปะแล้วนั้น ทางกลุ่มยังได้มีการจัดทำนิทรรศการศิลปะ โครงการ และความร่วมมือเพื่อพัฒนาสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการศึกษาของชุมชนหลายแห่ง

สำหรับงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ปังร็อค ซุลาป ได้มาพำนักในจังหวัดเชียงรายเป็นเวลาหนึ่งเดือน เพื่อศึกษาเรียนรู้ทางด้านนิเวศวัฒนธรรมกับชุมชนชาวประมงริมฝั่งแม่น้ำโขง อิง และกก ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแม่น้ำ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนแม่ลาว เรื่องราวจากชุมชนเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ขนาดใหญ่ จัดแสดงอยู่ภายในกระท่อมซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่นาใกล้หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย นอกจากใช้เป็นพื้นที่แสดงผลงาน กระท่อมยังเป็นพื้นที่สำหรับการพบปะแลกเปลี่ยน สร้างสรรค์ผลงาน และทำกิจกรรมทางศิลปะร่วมกัน

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม…..ฟรี !!!!

รับจำนวนจำกัดวันละ 35 คนเท่านั้น 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่านการกรอกข้อมูลในลิงก์ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ1XuHKf0sUoYNl8Nf6F302pLcek5OIlR9LWswb5Amj2kI3g/viewform?fbclid=IwAR0H0CcbEswlG7T_Ul7b9QXX8QYYK_0car_1CsWlAgfVmLxB971n1hVx4H0

ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมต้องมีประสบการณ์หรือมีทักษะด้านศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้ และสามารถใช้อุปกรณ์แกะสลักที่มีความคมได้ (ไม่เหมาะสำหรับเด็กเล็ก)

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเตรียมมาในการ Workshop ครั้งนี้
1. ผ้ากันเปื้อน หรือควรสวมเสื้อที่สามารถเปื้อนสีได้
2. หากต้องการพิมพ์เสื้อให้นำเสื้อสีขาวมาด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์ 053-917897 ต่อ 8041-4  หรือ [email protected]
https://www.facebook.com/casmfu/posts/pfbid02joGvTTQmJ5g64P5hDVgxFpuDQYGjyP7J5tfg7iDBv8CW8rRaxW6ZD8eYhcCqiBA6l

กำหนดการกิจกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2
มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023
สิ่งอันตรธานที่ต้องประสงค์ The desirable vanishing things
วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566  ณ.เรียวกังคาเฟ่ แม่ลาว

……………………………………………………………………………..

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

08.30-09.00 ลงทะเบียน

09.00 ศิลปิน Pangrok Sulap กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการศึกษาแนะนำวิธีการทำงาน และสาธิต

10.00 The desirable vanishing things Workshop 

12.00 รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 The desirable vanishing things Workshop (ต่อ)

15.00 นำเสนอเรื่องเล่าและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการศึกษา

16-00 ศิลปิน Pangrok Sulap กล่าวสรุปและจบกิจกรรม

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566

08.30-09.00 ลงทะเบียน

09.00 ศิลปิน Pangrok Sulap กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการศึกษา

แนะนำวิธีการทำงาน และสาธิต

10.00 The desirable vanishing things Workshop 

12.00 รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 The desirable vanishing things Workshop (ต่อ)

15.00 นำเสนอเรื่องเล่าและประสบการร์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการศึกษา

16-00 ศิลปิน Pangrok Sulap กล่าวสรุปและจบกิจกรรม

หมายเหตุ : 

  • กิจกรรมนี้เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีทักษะด้านศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้ สามารถใช้อุปกรณ์แกะสลักที่มีความคมได้ (ไม่เหมาะสำหรับเด็กเล็กที่ดูแลตนเองไม่ได้)
  • ถ้าต้องการพิมพ์เสื้อให้นำเสื้อสีขาวมาด้วย
  • กิจกรรมนี้ควรใส่เสื้อที่สามารถเปื้อนสีได้ หรือนำผ้ากันเปื้อนมาร่วมกิจกรรม

Pangrok Sulap
Pangrok Sulap
Est. Since 2010, Ranau. 
Lives and works in Kota Kinabalu.
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2553,
พำนักและทำงานอยู่ที่โกตากีนาบาลู

ปังร็อค ซุลาป เป็นกลุ่มศิลปินชนพื้นเมืองจากรัฐซาบะฮ์ บนเกาะบอร์เนียว มาเลเซีย ปังร็อค หมายถึง พังค์ร็อค และ ซุลาป หมายถึง กระท่อม ซึ่งเรียกขานถึงสถานที่พักผ่อนของชาวนาในรัฐซาบะฮ์กลุ่มประกอบด้วยศิลปินจากหลากหลายสาขา ภัณฑารักษ์ นักเขียน นักวิจัย นักเคลื่อนไหว นักดนตรี นักออกแบบกราฟิก ผู้ประกอบการหัตถกรรม และอื่นๆ ความหลากหลายคือส่วนสำคัญที่ช่วยให้กลุ่มเข้มแข็งและมีพลวัตมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของกลุ่ม และนอกเหนือจากพันธกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนผ่านงานศิลปะแล้วนั้น ทางกลุ่มยังได้มีการจัดทำนิทรรศการศิลปะ โครงการ และความร่วมมือเพื่อพัฒนาสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการศึกษาของชุมชนหลายแห่ง

สำหรับงานไทยแลนด์ เบียนนาเล่ ปังร็อค ซุลาป ได้มาพำนักในจังหวัดเชียงรายเป็นเวลาหนึ่งเดือน เพื่อศึกษาเรียนรู้ทางด้านนิเวศวัฒนธรรมกับชุมชนชาวประมงริมฝั่งแม่น้ำโขง อิง และกก ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแม่น้ำ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนแม่ลาว เรื่องราวจากชุมชนเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ขนาดใหญ่ จัดแสดงอยู่ภายในกระท่อมซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่นาใกล้หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย CIAM นอกจากใช้เป็นพื้นที่แสดงผลงาน กระท่อมยังเป็นพื้นที่สำหรับการพบปะแลกเปลี่ยน สร้างสรรค์ผลงาน และทำกิจกรรมทางศิลปะร่วมกัน