เปิดนิทรรศการ “ลานดินและดวงดาว” ของพ่อจรูญ ไชยจิตต์”

  • วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
  • 16.00 น.เป็นต้นไป
  • เรียวกังอาร์ตเซนเตอร์ (Ryokan Art Center)
  • Free

เปิดนิทรรศการ “ลานดินและดวงดาว” ของ พ่อจรูญ ไชยจิตต์”
ส่วนหนึ่งของกลุ่มศิลปินแม่ลาว พาวิลเลียน, มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป
ณ  เรียวกังอาร์ตเซนเตอร์ (Ryokan Art Center) ในเรียวกังคาเฟ่ ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
https://maps.app.goo.gl/sp5qpdGujJu6gx9R6

ประธานในพิธี อาจารย์อินสนธิ์ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2542
และเชิญพบกับ วงดนตรีฮักเจียงฮาย

นิทรรศการแสดงผลงานประติมากรรม จากการแกะสลักหินและไม้ ของพ่อจรูญ ไชยจิตต์ (เชียงราย 2492 ) สมาชิกกลุ่มศิลปินแม่ลาว เขาเป็นศิลปินนักแกะสลัก จบการศึกษานักธรรมบาลีชั้นเอก  ศึกษาศิลปะด้วยตนเองและเรียนเขียนรูปกับพระสมบูรณ์วงศ์สถาน ศึกษาการแกะสลักไม้จากอาจารย์มานพ ไชยศิริวงศ์ และศึกษางานประติมากรรมกับอาจารย์มีเซียม ยิบอินซอย

เคยออกแบบและฝึกอบรมช่างแกะสลักไม้ในการจัดสร้างพระตำหนักดอยตุง และพิพิธภัณฑ์ดนตรีและวัฒนธรรมพื้นบ้านของไร่แม่ฟ้าหลวง และเคยเป็นวิทยากรครูช่างของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปัจจุบัน ศิลปินอิสระ มีสตูดิโอชื่ออาศรมหุบเหมย ที่อำเภอแม่ลาว เชียงราย

นิทรรศการจัดแสดงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2567 
ณ  เรียวกังอาร์ตเซนเตอร์ (Ryokan Art Center) Open every day 10:00-17:00

เกี่ยวกับแม่ลาวพาวิลเลียน “แม่ลาวเล่นกับโต้ง
https://www.thailandbiennale.org/pavilions/maelaoartist-ryokan/

ศิลปินแม่ลาวเกิดจากการรวมตัว ทิวทัศน์ทุ่งนาโล่งกว้าง แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่อำเภอแม่ลาว ซี่งมีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ สร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ ดนตรี และศิลปะ  กลุ่มศิลปินแม่ลาวมีแนวความคิด ที่จะนำเสนอผลงานเทศกาลศิลปะ “แม่ลาวเล่นกับโต้ง” เพื่อสะท้อนวิถีชีวิตที่ผูกพันกับการเกษตรและสอดประสานกับวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ผ่านการแสดงร่วมสมัย ดนตรี และ ผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ เพื่อเชื่อมวิถีวัฒนธรรมกับผู้คน ทั้งภายในและภายนอกชุมชน นำเสนอความงามอันลื่นไหลเป็นอิสระของผลงานศิลปะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ซึ่งผลงานประกอบไปด้วยงานจิตรกรรม, ศิลปะจัดวาง (Installation Art), ศิลปะการแสดงสด (Performance Art), ประติมากรรมกลางแจ้ง ศิลปะ ดนตรี อาหาร และการแสดงร่วมสมัยอีกมากมาย

ศิลปิน : จรูญ ไชยจิตต์, สาตรา วรรธนะหทัย, สมพงษ์ สารทรัพย์, โอฬาร เนตรหาญ, ทนงศักดิ์ ปากหวาน, วรวิทย์ แสงทอง, ผณิศวร ไชยรัตน์, เสกสรร มะโนวัง, อภิสิทธิ์ มณีธร, เยาวพา ปงรังษี, ผูกพัน ไชยรัตน์, นฤมล มะโนวัง  

จัดแสดงวันที่ 16 ธันวาคม 2566 – 30 เมษายน  2567 

ณ ทุ่งนา เรียวกัง และ เรียวกังอาร์ตเซนเตอร์ ซอยโยธาธิการ หมู่ 4 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว
https://maps.app.goo.gl/sp5qpdGujJu6gx9R6

Open every day 10:00-17:00