Xin Liu

London

The White Stone

Title: The White Stone
Series: The White Stone
Year: 2021
Technique: Digital Video 5.1 sound mix or stereo sound. Duration: 21.57mins
Size (cm): Dimension variable
Courtesy of the artist
Supported by Aranya Art Center
Director: Xin LIU
Concept: Xin LIU
Producer: Wang Jiani
Director of Photography: Zhang Nan
Camera Operator: Shen Mi; Xia Hao
Photography Assistant: Wu Chengyu
Editor: Ji Jinglu
Colorist: Ji Jinglu
Composer: LANE SHI OTAYONII
Sound Mixer: Zoe Zai
Choreographer:  NiNi Dongnier
Dancer: Li Jiayi; Fu Yuhan
Set Coordinator: Li Hong
Post-production Assistant: Fan Zekun

Venues