เทศกาลดนตรีชาติพันธุ์

“กวาคีลา : เป่า ร้อง กลอง รำ เปิดโลกวิถีวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์เมืองเชียงราย” เป็นกิจกรรมการแสดงดนตรีชาติพันธุ์ ส่วนหนึ่งของการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ภายใต้ความร่วมมือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ อินทนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

กวาคีลา ” เป็นภาษาลีซู หมายถึง การเชิญชวนมาเต้นรำกัน ภายในงานพบกับการแสดงดนตรีที่ถ่ายทอดการดำเนินวิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย เช่น อิ้วเมี่ยน อาข่า ม้ง ลีซู ลาหู่ลาบา ปกาเกอะญอ ดาราอ้าง คะฉิ่น ขมุ ลัวะ ไทใหญ่-ไทเขิน ไท-ลาว ไท-เมืองเหนือ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีวงดนตรีชาติพันธุ์ร่วมสมัย กิจกรรมการละเล่นตามประเพณีดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ การเสวนาเพื่อการต่อยอด และการพัฒนากิจกรรมทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย

กิจกรรมการแสดงดนตรี

 • การแสดงดนตรีของ 10 ชาติพันธุ์เมืองเชียงราย
 • การแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องดนตรีชาติพันธุ์ของแต่ละกลุ่ม 
 • การแสดงดนตรีพื้นเมืองจากวงดนตรีนักเรียนในจังหวัดเชียงราย
 • การแสดงดนตรีจากวงดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ร่วมสมัย
 • การเสวนาจากนักวิชาการด้านดนตรี
 • การเสวนาจากปราชญ์ชาติพันธุ์ท้องถิ่น
 • การออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าของกลุ่มชาติพันธุ์
 • กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านชาติพันธุ์โดยรอบบริเวณงาน

วันที่ : 6 – 7 เมษายน 2567

สถานที่ :  หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM)

Artists

Venues

 • หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย ระหว่างถนนพหลโยธินกับถนนเวียงบูรพา ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวง
 • Open every day 9:00 - 17:00 | close on national holidays
 • -
 • -
 • -

Entrance Fee :

 • -

Access :