เทศกาลสีสันกาสะลอง

The Spirit of Chiang Rai: The Pride of North Thailand Christmas Tree 2023

ต้นหมอกพันวา ตั้งชื่อตามความยาวของงานผ้าทอมือขนาด 1,000 วา หรือ 2,000 เมตร ที่เป็นการร่วมมือกันของชาวบ้าน กลุ่มชนเผ่าบนพื้นที่ดอยตุง ที่ใช้เวลาว่างมาร่วมแรงร่วมใจถักทอผ้า ส่วนคำว่า หมอก นำมาจากการที่จังหวัดเชียงรายจะเกิดปรากฏการณ์ชมหมอกที่สวยงามในช่วงต้นเทศกาลคริสต์มาส คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงมกราคม เป็นประจำทุกปี 

ต้นคริสต์มาสที่ออกแบบโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น และสื่อถึงการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและผูกพันกับธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ เถาสน ผีเสื้อสาน ไหมย้อมสี ผ้าฝ้าย กระดาษสา และหญ้าแฝก โดยมีการใช้สีสันที่สดใสถ่ายทอดจากวัฒนธรรมเครื่องแต่งกายที่ประดับด้วยเครื่องประดับเงินของอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ของเชียงราย อาทิ อาข่า ลาหู่ ไทยใหญ่ ไทลื้อ ลัวะ และจีนยูนนาน สอดประสานกันในแต่ละชั้น เพื่อแสดงถึงความหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมเกลียว

จัดแสดง : 8 พฤศจิกายน 2566 – 31 มกราคม 2567

เปิดงาน Light up Christmas tree : 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น.

สถานที่ : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย I Central Chiang Rai

Artists

Venues

  • ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย 99/9 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
  • -
  • https://www.facebook.com/CentralChiangraiFanpage
  • -
  • -

Entrance Fee :

  • -

Access :

-