รอยยิ้มของแม่ เป็นความรักของโลก

กิตติพงษ์ สุริยทองชื่น

ประติมากรรมหล่อต้นแบบไฟเบอร์กลาส สูง 3 เมตร “รอยยิ้มของแม่ เป็นความรักของโลก” เป็นผลงานประติมากรรมที่ต้องการส่งสภาวะสุขของแม่ที่มีต่อลูกไปยังผู้คนในสังคม ในขณะที่ในโลกมีทารกเกิดขึ้นใหม่ทุกวัน และมีผู้คนที่ลาจากโลกนี้ไปพร้อม ๆ กัน เช่น โรคระบาดโควิด-19 ที่พรากชีวิตมนุษย์ยุคนี้ไปมากมายนับล้านคน รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และสงครามจากขั้วมหาอำนาจ สงครามการค้า สงครามศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ รวมถึงความขัดแย้งทุกรูปแบบ ที่ทำลายล้างกัน ซึ่งเป็นความจริงที่มนุษยชาติได้สัมผัสและรับรู้ถึงสิ่งที่มนุษย์ได้กระทำต่อกันตลอดมาทุกยุคทุกสมัย

“รอยยิ้มของแม่ เป็นความรักของโลก” ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อทำหน้าที่แบ่งปันความสุขให้คนที่กำลังรู้สึกเศร้าโศกเสียใจ ในขณะเดียวกันก็เติมเต็มคนที่กำลังแช่มชื่นด้วยความสุข ให้สุขยิ่งขึ้น เมื่อคนมีความสุข ก็จะใช้พลังแห่งความสุขนั้นต่อสู้กับอุปสรรคทั้งมวลอย่างกล้าหาญ และบรรลุถึงความสำเร็จอย่างสง่างาม เพราะความสำเร็จนั้นเต็มไปด้วยพลังแห่งความรักและปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ เคารพกันด้วยความดีงาม ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม อันจะนำสังคมไทยและสังคมโลกให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข


จัดแสดง : 27 ธันวาคม 2566 – 30 เมษายน 2567

สถานที่ : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท / Le Meridien Chiang Rai Resort

Artists

Venues

  • Le Méridien Chiang Rai Resort, Thailand
  • -
  • -
  • -
  • -

Entrance Fee :

  • -

Access :

-