นิทรรศการร่วมงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัย เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

เทศบาลนครเชียงราย

ศิลปิน :
– กลุ่มศิลปินพื้นถิ่นตลาดศิริกรณ์ : บายศรี
– ศิลปินท้องถิ่น : พระพงศ์ดนัย อริยธโน / ชิติพงษ์ วงศ์ชัย / วิทยากร ใจกล้า
– นักเรียนและครูศิลปะในเครือเทศบาลนครเชียงราย

จัดแสดง : 9 ธันวาคม 2566 – 30 เมษายน 2567

สถานที่ : Downtown Gallery, City of Chiang Rai
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1

Artists

Venues

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Entrance Fee :

  • -

Access :

-