ข่วง Craft

เฉลิมเกียรติ วัฒนะ และสันติภาพ วัฒนะ จาก Craftsman Art Spaces

กิจกรรมข่วง Crafts เป็นพื้นที่สำหรับส่งเสริมผู้ที่ทำงานศิลปะ ไม่ว่าจะมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพ ให้มีพื้นที่ในการถ่ายทอดความรู้ในประเภทงานที่ศิลปินนั้นทำอยู่ และได้แลกเปลี่ยนความรู้กับศิลปินที่ทำงานแขนงอื่น เพื่อขยายโอกาสในการทำงานร่วมกัน หรือเพิ่มพูนความรู้ในการทำงานศิลปะ โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมาเชิงปฏิบัติการหรือ workshop จำนวน 6 กิจกรรม

เวลาจัดกิจกรรม : ทุกวันเสาร์และอาทิตย์แรกของเดือน ดังนี้ 
2 – 3 ธันวาคม 2566, 12 – 14 มกราคม 2567, 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2567, 2 – 3 มีนาคม 2567, 6 – 7 เมษายน 2567 และ 4 – 6 พฤษภาคม 2567
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และสภาพอากาศ

ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 17.00 น.

สถานที่ : Craftsman Cafe & Spaces

Artists

Venues

  • Craftsman Cafe & Spaces 200 หมู่ 4 ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
  • 10.00 - 17.00 น.
  • https://www.facebook.com/CraftsmanCafeCr
  • [email protected]
  • 085-1073869

Entrance Fee :

  • -

Access :