บ้านเครื่องปั้นดินเผาดอยดินแดง – สมลักษณ์ ปันติบุญ