ขอเชิญร่วมกิจกรรม Artist Talk การเสวนาศิลปะร่วมสมัย โดยศิลปินนานาชาติระดับชั้นนำของโลก ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 12.30 – 17.00 น. ณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Artist Talk การเสวนาศิลปะร่วมสมัย โดยศิลปินนานาชาติระดับชั้นนำของโลก ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 12.30 – 17.00 น. ณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

การเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 80 ปี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปินที่จะมาร่วมบรรยายทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

Ernesto Neto จาก ริโอ เดอ จาเนโร 
หัวข้อ “𝑷𝒂𝒓𝒂𝒊́𝒔𝒐 𝒆́ 𝒂 𝒗𝒊𝒅𝒂/ 𝑷𝒂𝒓𝒂𝒅𝒊𝒔𝒆 𝒊𝒔 𝒍𝒊𝒇𝒆”
ศิลปินผู้เป็นที่รู้จักจากผลงานประติมากรรมขนาดใหญ่ รูปทรงอันน่าสนใจ ทำจากวัสดุธรรมชาติที่หลากหลาย ผลงานของเขาให้ความสำคัญกับประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสของผู้ชม โดยสำรวจสิ่งมีชีวิต สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น โลกธรรมชาติ จิตวิญญาณ และสังคม นอกจากนี้ผลงานของเขายังอยู่ในชุดสะสมของพิพิธภัณฑ์นานาชาติทั่วโลกอีกด้วย

Haegue Yang จากโซล/เบอร์ลิน
หัวข้อ “𝑳𝙚𝒂𝙥 𝙔𝒆𝙖𝒓”
ยาง เป็นศิลปินที่ใช้เทคนิคงานฝีมือและวัสดุที่หลากหลาย โดยแฝงความหมายทางวัฒนธรรมของวัสดุเหล่านั้นได้อย่างแยบยล ผลงานของเธอสำรวจประเด็นทางสังคมที่หลากหลาย โดยเชื่อมโยงประวัติศาสตร์และประเพณีที่มีความแตกต่างกัน เธอได้รับรางวัลมากมาย และจัดแสดงมาแล้วทั่วโลก

สาครินทร์ เครืออ่อน (Sakarin Krue-on) จากประเทศไทย
หัวข้อ “𝑹𝒆𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕”
อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานของสาครินทร์เต็มไปด้วยกลิ่นอายของ “ศิลปะไทยประเพณี” และความเชื่อแบบไทยที่ผนวกเข้ากับการแสดงออกแบบศิลปะร่วมสมัย เขาเป็นศิลปินที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและจัดแสดงมาแล้วในหลากหลายประเทศ

📍การบรรยายจะเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถรับหูฟังแปลการบรรยายหน้างาน

ลงทะเบียนกิจกรรม Artist Talk ที่นี่: https://forms.gle/pTSHKxWuZfHsBFgQA

Tags :