เดอ ลานนา | De Lanna

211/6 หมู่ 20 ถนนแควหวาย รอบเวียง เมืองเชียงราย 57000
เวลาทำการ : 09.00 – 22.00 น.