หางปุยแกลอรี่ I Hang Pui Gallery

323/16 ถนนกาสะลอง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100