สวรรค์บนดินทีเฮ้าส์

สวรรค์บนดินทีเฮ้าส์ เป็นร้านของคุณชูเกียรติ เวสารัชชพงศ์ ช่างชงชา ช่างภาพ และศิลปินเซรามิก สถานที่มีบรรยากาศสบายและอบอุ่น มีเมนูมาตรฐานของชาแต่ละกระบวนการผลิต รวมถึงเมนูที่ได้คิดค้นปรับปรุงขึ้นเองโดยเฉพาะที่หาที่ไหนไม่ได้ โดยได้รับรางวัลจากการประกวดชาทั้งในและต่างประเทศ เหมาะกับการมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับชาทั้งผ่านการชิม ผ่านชั้นเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับชา และการเบลนด์ชาให้บริการอีกด้วย
____
นอกจากเป็นร้านชาแล้ว สวรรค์บนดินทีเฮ้าส์ ยังสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปะ เช่น การจัดแสดงนิทรรศการ การฉายภาพยนตร์ รวมไปถึงเป็นสถานที่แสดงงานของศาลา PLUVIOPHILE | สายฝนและสถานะของผู้กำหนด โดยศิลปินจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand biennale, Chiang Rai 2023 ครั้งนี้ด้วย
____
เครดิตภาพ : สวรรค์บนดินทีเฮ้าส์