ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย

99/9 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000