วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อาคารปฏิบัติงานของนักศึกษาพุทธศิลป์และบริเวณด้านนอกที่เป็นโรงอาหาร วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม ดอยจำปี) ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 09:00 – 17:00 น.