บ่าย บ่าย

บ่ายบ่าย พื้นที่หนึ่งไม่ไกลจากตัวเมือง ที่มีต้นไม้ใหญ่สองต้นแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาอยู่ แดดบ่ายจึงไม่ร้อนเกินไปสำหรับการออกจากบ้านมาเจอะเจอพบปะกัน เราตั้งใจให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ที่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามบริบทต่าง ๆ โดยไม่จำกัดรูปแบบ ซึ่งพร้อมเปิดต้อนรับผู้คนและประสบการณ์อันหลากหลายที่เราอยากชวนทุกคนมาร่วมแบ่งปันไปด้วยกัน