เปิดโลก เปิดความคิด เปิดใจ Open World Open concept Open mind

  • 28 มกราคม 2567
  • 9.00-12.00
  • Sridonmoon Art Space ศรีดอนมูล อาร์ต สเปซ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย
  • Free

กิจกรรมการศึกษา ครั้งที่ 5
มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023
เรื่อง เปิดโลก เปิดความคิด เปิดใจ Open World Open concept Open mind
วันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ Sridonmoon Art Space ศรีดอนมูล อาร์ต สเปซ เชียงแสน  จังหวัดเชียงราย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ ศรีดอนมูล อาร์ต สเปซ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จัดกิจกรรมทางการศึกษา เปิดโลก เปิดความคิด เปิดใจ ในแนวทางการทำงานของ อาจารย์ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ ศิลปินมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 ร่วมเสวนาโดย อาจารย์นคร พงษ์น้อย ผู้อำนวยการอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง และรองศาสตราจารย์ ดร. พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผลงานในมหกรรมศิลปะครั้งนี้ของอาจารย์ศรีวรรณได้แสดงจิตรกรรมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากพระมาลัย โปรดสัตว์ในนรกภูมิ โดยได้เชื่อมโยงมิติของโลกปัจจุบันที่มนุษย์ได้เผชิญชะตากรรมเดียวกัน อย่างโรคระบาด ภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การก่อการร้าย สงคราม คล้ายดั่งนรก ผลงานชุดนี้ได้จัดแสดงในศรีดอนมูล อาร์ต สเปซ เป็นสถานที่หลักอีกแห่งในการแสดงงานมหกรรมศิลปะในอำเภอเชียงแสน นอกจากนี้สถานที่แห่งนี้ ยังมีการทับซ้อนกันของมิติเวลา นิทาน ตำนาน ศาสนา เมืองเก่าเชียงแสน และชีวิตของศิลปิน

ในเสวนานี้ ศิลปินได้เปิดโลก เปิดความคิด และเปิดใจ ของตนเองทำงานในพื้นที่เมืองเก่าเชียงแสน ดินแดนแห่งความศรัทธา กลุ่มชาติพันธุ์ โลกาภิวัตน์ที่เดินทางมาหาศิลปินทุกวัน เป็นช่องเปิดทางที่ศิลปินทำงานกับชุมชนได้ทุกวัน ทำให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ และยืนยันว่าศิลปะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้ และสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐได้

About Artists 

ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ 
เกิดที่กรุงเทพ เมื่อปี พ.ศ. 2496 พำนักและทำงานอยู่ที่เชียงราย https://www.thailandbiennale.org/artists/sriwan-janehuttakarnkit/

Sriwan Janehuttakarnkit graduated from Silpakorn University with bachelor’s and master’s degrees in fine arts in 1976 and 1979, respectively. She spent 30 years teaching art in many universities in Bangkok and other cities in Thailand. After retirement, she left Bangkok to reside in Chiang Saen district, Chiang Rai and founded the Sridonmoon Art Space.

Sriwan is known for her paintings and sculptures, as well as ceramic works that often incorporate scenery and Thai traditional painting techniques in conjunction with natural contemporary painting. Her work is known for its bold colors, complex details and layered components which reflects her interest in blending art, culture and local identity. Furthermore, the content in the work reflects her thoughts and feelings at that time as she tried to understand the physical and mental changes according to Buddhist teachings, and nature.

กำหนดการกิจกรรมการศึกษา ครั้งที่ 5
มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023
เรื่อง เปิดโลก เปิดความคิด เปิดใจ
Open World Open concept Open mind
วันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ Sridonmoon Art Space ศรีดอนมูล อาร์ต สเปซ เชียงแสน  จังหวัดเชียงราย
……………………………………………………….

เวลา

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน ณ Sridonmoon Art Space ศรีดอนมูล อาร์ต สเปซ 

09.30 – 10.00 น. เปิดกิจกรรมทางการศึกษา
โดย ผู้แทนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

10.00 – 11.30 น. กิจกรรมทางการศึกษา บรรยาย เปิดโลก เปิดความคิด เปิดใจ 
โดย 1. อาจารย์นคร พงษ์น้อย ผู้อำนวยการอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง
2. รองศาสตราจารย์ ดร. พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3. รองศาสตราจารย์ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ ศิลปิน Thailand Biennale, ChiangRai 2023

11.30 – 12.00 น. เปิดเวทีพูดคุย 

12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน

Note: กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แผนที่: https://maps.app.goo.gl/VzPDzZWzX6m78R9d8?g_st=ic