กิจกรรมเปิดศิลปะในนาข้าว เกี้ยวตะวัน ธัญฟาร์ม

  • วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566
  • 09.00-18.00 
  • เกี้ยวตะวัน ธัญฟาร์ม บ้านขอนซุง ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย
  • Free

Opening Art Exhibition: DANN 3 l LOOK AT MY FACE, MY PLACE, MY TIME AND MY IMPRISONMENT

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 น.

ณ เกี้ยวตะวัน ธัญฟาร์ม บ้านขอนซุง ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย
https://maps.app.goo.gl/ZumMhLhLWHokLKyL6

เวลาทำการ 09.00-18.00 

สอบถาม คุณธันยพงษ์ ใจคำ  081-9479525

Ritual Ceremony and Talk Session Schedule

08.30 แขกผู้มีเกียรติเดินทางมาถึงเกี้ยวตะวัน ธัญฟาร์ม 

09.00 เริ่มลงทะเบียน

09.30 พิธีเปิดกิจกรรม  ศิลปะในนาข้าว “ในน้ำมีปลา ในนามีแมว”ณ   เกี้ยวตะวัน ธัญฟาร์ม  
-พิธีกร กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ 
-คุณธันยพงศ์   ใจคำ  กล่าวต้อนรับโดยภาพรวม  ความเป็นมาของโครงการ   
– ตัวแทนของมหาวิทยาลัยเกษตร กล่าวจุดเริ่มต้นของโครงการและกลุ่มผู้ได้รับคัดเลือก 
-ตัวแทนศิลปินกล่าวถึงคอนเซ็ปการออกแบบของผลงาน 
-คุณธันยพงศ์   กล่าวถึงสรุปโครงการ 
-ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และตีฆ้องชัย  
– เสวนา  มุมมองของท้องถิ่นในเรื่องการยกระดับและการพัฒนาชุมชนและการเติบโตในระดับประเทศ 

10.00 นำชมสถานที่ในการปลูกข้าวทั้ง 3 แปลง จากนั้นรับประทานอาหารว่างร่วมกัน