กิจกรรมทางการศึกษาครั้งที่ 1 “ศาลากลางเชียงรายหลากหลายเรื่องเล่า”

 • 18 พฤศจิกายน 2566
 • เวลา 8.30 - 12.00 น.
 • ลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย หลังเก่า
 • Free

กิจกรรมทางการศึกษาครั้งที่ 1 “ศาลากลางเชียงรายหลากหลายเรื่องเล่า” ในโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น.
ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย หลังเก่า

 • 8.30 – 9.00 น.
  ลงทะเบียน
 • 9.00 – 09.30 น.
  กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
  กล่าวเปิดงาน โดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 • 9.30 -12.00 น.
  เสวนาเรื่อง “ศาลากลางเชียงรายหลากหลายเรื่องเล่า”
  โดย อาจารย์นคร พงษ์น้อย ผู้อำนวยการอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง
  นายศุภชัย สิทธิเลิศ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว
  นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
  นางอทิตตา วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
  อาจารย์อภิชิต ศิริชัย นักวิชาการอิสระ
  นางสาวกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023
 • ดำเนินรายการโดย
  รศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง