กิจกรรมการศึกษา ครั้งที่ 9

  • 17 กุมภาพันธ์ 2567
  • เวลา 14.10 น.
  • ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • Free

มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023

เสวนาและชมภาพยนตร์ เรื่อง “พลัดถิ่น…ดินแดนใคร” ปฏิบัติการศิลปะชุมชนของ นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล และสตูดิโอเค 

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.10 น.
ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
https://maps.app.goo.gl/Q44PMWGXw5e7cfAy7

——-

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา เรื่อง “พลัดถิ่น…ดินแดนใคร” ปฏิบัติการศิลปะชุมชนของ นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล และสตูดิโอเค ภายใต้งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023

ร่วมชมภาพยนตร์สารคดี “พลัดถิ่น…ดินแดนใคร” บอกเล่าถึงประสบการณ์ในการออกเดินทางเพื่อศึกษาความเป็นมาของชุมชนพลัดถิ่นกลุ่มต่างๆ ในเขตพื้นที่เชียงแสน ลุ่มน้ำโขง ที่เรียงร้อยเป็นบทบันทึก ความทรงจำ ประสบการณ์ เรื่องเล่าของผู้คนหลากหลายกลุ่ม

และร่วมเสวนาเกี่ยวกับการกระบวนการทำงานของงานชิ้นนี้ ตลอดจนการนำไปสู่การตั้งคำถามปลายเปิดที่ว่า “การพลัดถิ่น” เป็นเช่นไร ดินแดนที่เราได้มาอยู่อาศัยใหม่ ดินแดนเหล่านี้มีจริงหรือไม่ และเป็นของใคร ในขณะที่ทุกคนต่างเป็นคนพลัดถิ่น ศิลปะมีบทบาทและปฎิบัติการอย่างไรในการเชื่อมความแตกต่างของผู้คน และนำพามาพบกัน

โดยมีผู้ร่วมเสวนา คุณนาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินเชียงราย, คุณอังกฤษ อัจฉริยโสภณ
ภัณฑารักษ์มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 และ ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 14.00-17.00 น.
ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ลงทะเบียนออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6ihAUfFt-yGd6CGX1xpCrTvVrvKDMxJUSMimfLliUXbgKpA/viewform

More info: ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 053-917897 ต่อ 8041-4  www.facebook.com/casmfu

เกี่ยวกับนาวิน ลาวัลย์ชัยกุล 
https://www.thailandbiennale.org/artists/navin-rawanchaikul/

Born in 1971, Chiang Mai. Lives and works in Fukuoka and Chiang Mai.

Navin Rawanchaikul seeks ways to connect art with the lives of everyday people. Places of Rebirth (2009) was inspired by the artist’s journey back to his family’s homeland, the region of India that became Pakistan in 1947. Upon his return to Thailand, the artist interviewed Indian immigrants of his parent’s generation who also now live in Chiang Mai, attempting to understand their journey to Thailand and the process of making a new home there. Their stories illustrate how globalization has brought rapid and continuing change, constantly remaking geographies, impacting the people who inhabit these places, and often causing the idea of home itself to be detached from a fixed location. Navin’s art often describes his own complicated childhood, from growing up in Thailand and being perceived as an outsider to coming to terms with his Indian descent and using it as his motivation for creating art.

ผลงานของนาวินในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 ในชื่อ “ผลัดถิ่น…ดินแดนใคร” ประกอบไปด้วยภาพยนตร์สารคดีที่สะท้อนความหลายหลากของอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง บอกเล่าประสบการณ์ ความทรงจำของผู้คน และจัดแสดงภาพจิตรกรรมขนาดใหญ่ จากเรื่องราว ตัวละคร ผู้คนที่อยู่ในสารคดี ผสมผสานต่างยุคต่างสมัย ภาพประวัติศาสตร์ บรรยากาศของเมืองเชียงแสน ผลงานติดตั้งที่จุดชมวิวลานสามเหลี่ยมทองคำ เชียงแสน

กำหนดการกิจกรรมการศึกษา

เรื่อง พลัดถิ่น…ดินแดนใคร” ปฏิบัติการศิลปะชุมชนของ นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล และสตูดิโอเค
มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
————–

13:00 – 14:00 ลงทะเบียน

14:00 – 14:10 กล่าวแนะนำโดย รศ. ดร. พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

14:10 – 15:30 ชมภาพยนตร์ พลัดถิ่น…ดินแดนใคร (Once Within Borders) (ความยาว 78 นาที)

15:45 – 16:30 พูดคุยกับศิลปินและผู้ร่วมโครงการ 

1. นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023
2. ทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินเชียงราย -ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023
3. อังกฤษ อัจฉริยโสภณ ภัณฑารักษ์ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พลวัฒ ประพัฒน์ทอง 

16.30-17.00 เปิดเวทีพูดคุย

17.00 ปิดกิจกรรมการศึกษา

หมายเหตุ กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเหมาะสม