เรื่องเล่าขาน จากตำนาน สู่ภาพประกอบ

การแสดงงานศิลปะที่ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ

ศิลปินกลุ่ม illus illy : สุรยุทธ์ จิตมโนวรรณ์ / สุดารัตน์ สาโรจน์จิตติ / รชรินทร์ อินธุระ / รัชนี ลือดารา / ชรินรัตน์  สิงห์หันต์ / ผูกพันธ์ ไชยรัตน์ / พจวรรณ พันธ์จินดา / กิตติ์สินี ธันวรักษ์กิจ / ภัทรา เสรีวิชยสวัสดิ์ / ศศนันท์ บุตรขุนทอง / ธัญลักษณ์ มีชำนะ / ปัทมาภรณ์ อุณหะนันท์ / ธนนันท์ ใจสว่าง

ศิลปินได้ออกแบบตัวละคร (character design) ที่น่าสนใจเกี่ยวกับตำนานเรื่องเล่าต่าง ๆ ในเชียงราย เช่น สัตว์ในตำนาน ชนเผ่า หรือสถานที่ที่มีเรื่องเล่าในอดีต ซึ่งเรื่องเล่านี้ส่งผลมาจนถึงปัจุบัน นำมาจัดแสดงในรูปแบบภาพวาดที่เข้าใจง่าย ถ่ายทอดเรื่องราวความสนุกออกมาให้ผู้ที่รักภาพประกอบได้รับชม 

นอกจากนั้น กลุ่มศิลปิน illus illy ได้ต่อยอดผลงานโดยการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ 8 แห่งในเชียงราย เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมกับงานศิลปะมากขึ้น โดยงานศิลปะชิ้นนั้น ๆ จะนำไปแสดงอยู่บนบรรจุภัณฑ์หรือในสถานที่ของผู้ประกอบการ เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์และสนับสนุนงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

ร้าน flow เชียงแสน x poypoy (พจวรรณ พันธ์จินดา) 
บรรจุภัณฑ์ขนม | ห่อกล่อง ป้ายสินค้า และการจัดวางบนชั้น

ร้าน local coffee x CGram (สุรยุทธ์ จิตมโนวรรณ์)
บรรจุภัณฑ์ฉลากกาแฟ | สติกเกอร์ 

ร้าน ออมละไม x todayidraw (รัชนี ลือดารา)
บรรจุภัณฑ์บนฝาไอศครีม | สติกเกอร์ทั้งหมด 9 รสชาติเป็น box set 

Happy plus x PATTHA (ภัทรา เสรีวิชยสวัสดิ์)
บรรจุภัณฑ์บนฝาไอศกรีม | สติกเกอร์ห่อตู้ไอศครีม (wrap) 
ตั้งที่ De Lanna 

ร้าน เดอ ลานนา x kitchen-kit (กิตติ์สินี ธันวรักษ์กิจ)
บรรจุภัณฑ์บนขนมเปี๊ยะ | กระดาษห่อกล่อง

ก๋วยเตี๋ยวเรือ ครัวป่าไผ่ x RACHARIN INTOORA. Laboratories
รชรินทร์ อินธุระ
บรรจุภัณฑ์แคบควาย และการจัดวางบนชั้น

Boo chocolate x Phookpan (ผูกพันธ์ ไชยรัตน์), An dana (ปัทมาภรณ์ อุณหะนันท์)
บรรจุภัณฑ์ช็อกโกแลต และกระดาษห่อ

ทวียนต์ (ป้าย LED) x LanWann (ชรินรัตน์  สิงห์หันต์),  liladaz (สุดารัตน์ สาโรจน์จิตติ), NANZI (ธัญลักษณ์ มีชำนะ), whenreindeercry  (ศศนันท์ บุตรขุนทอง), Poptanan (ธนนันท์ ใจสว่าง)
DIGITAL FILE

Date: 9 December 2023 - 30 April 2024

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/illusilly

Download

Artists

Venues

  • 211/6 หมู่ 20 ถนนแควหวาย รอบเวียง เมืองเชียงราย 57000
  • 09.00 - 22.00 น.
  • www.facebook.com/delannariverfrontrestaurant
  • -
  • -

Entrance Fee :

  • -

Access :

-