ประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

การจัดแสดงภาพจิตรกรรมชุด “ประวัติศาสตร์เมืองเมืองเชียงแสน” จำนวน 50 ภาพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองเชียงแสน และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เนื่องในเทศกาลมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023

การจัดแสดงนิทรรศการภาพจิตรกรรมชุด “ประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสน” แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 
– ช่วงที่ 1 ธันวาคม 2566 – มกราคม 2567 จัดแสดงนิทรรศการ “ตำนานพระญามังราย”
– ช่วงที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 – เมษายน 2567 จัดแสดงนิทรรศการ “ตำนานเมืองเชียงแสน”

ในระหว่างการจัดแสดงนิทรรศการจะมีกิจกรรมพิเศษ “ตามรอยประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสน” สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยนั่งรถรางฟังบรรยายและนำเที่ยวสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองเชียงแสน เช่น เจดีย์องค์ประธานวัดป่าสัก วัดเจดีย์หลวง วัดพระเจ้าล้านทอง กำแพงเมืองโบราณเมืองเชียงแสน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน วัดพระธาตุจอมกิตติ สามเหลี่ยมทองคำ เป็นต้น

เปิดนิทรรศการ : 18 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน วัดมหาธาตุ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

กิจกรรม “ตามรอยประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสน” 

ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ จำนวน 2 รอบ คือ 
รอบเช้า เวลา 10.00 – 12.00 น.
รอบบ่าย เวลา 14.00 – 16.00 น.

จัดแสดงนิทรรศการ : 9 ธันวาคม 2566 – 30 เมษายน 2567

สถานที่ : ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน วัดมหาธาตุ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

Artists

Venues

  • ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน วัดมหาธาตุ
  • -
  • -
  • -
  • -

Entrance Fee :

  • -

Access :

-