ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ ภัณฑารักษ์และศิลปิน ลงพื้นในอำเภอเมือง และอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายเพื่อสำรวจพื้นที่ในการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ ภัณฑารักษ์และศิลปิน ลงพื้นในอำเภอเมือง และอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายเพื่อสำรวจพื้นที่ในการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 คุณกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ คุณมนุพร เหลืองอร่าม และคุณอังกฤษ อัจฉริยโสภณ ภัณฑารักษ์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และศิลปิน ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้แก่

  • Baan Dam Museum เพื่อสำรวจสถานที่ที่คาดว่าจะใช้จัดแสดงงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023
  • หอฝิ่นและบ้านฝิ่น เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความสำคัญของพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ชมวัตถุโบราณทรงคุณค่าหอฝิ่น อาทิ มีดกรีดฝิ่น ตาชั่ง เป้ง กล้องสูบฝิ่น เสื่อ และหมอนนอนสูบฝิ่น
  • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงแสน จัดแสดงโบราณวัตถุที่พบในเขตโบราณสถานอำเภอเชียงแสน ซึ่งเป็นนครโบราณอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 700 ปี
  • วัดป่าสักและวัดพระธาตุเจดีย์หลวง วัดโบราณ 2 แห่งที่สำคัญที่สุดในเขตเมืองเก่าเชียงแสน มีเจดีย์หรือพระธาตุวัดป่าสักและพระพุทธรูปปางเปิดโลกเป็นโบราณวัตถุที่มีความงดงามและทรงคุณค่าด้านประวัติศาสตร์และศิลปะ
Tags :