Thailand Biennale Korat

Collateral Events

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ ยูโกะ ฮาเซกาว่า ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ งานแสดงมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021

14 March 2022

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ ยูโกะ ฮาเซกาว่าผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์
งานแสดงมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale,Korat 2021
เพื่อหารือการดำเนินกิจกรรมมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale,Korat 2021โดยมีนางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าร่วม ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

Subscribe