พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

บ้านดำ หรือ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ เป็นบ้านของ อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติผู้มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นตำนานของประเทศ เจ้าของฉายา “จักรพรรดิแห่งผืนผ้าใบ” ภายในพื้นที่ของบ้านดำถูกรังสรรค์ออกเป็นอาคารประเภทต่างๆหลายสิบหลังบนพื้นที่ขนาดกว้างขวาง ที่สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมในเขตล้านช้าง ล้านนา และอาคารที่แปลกแหวกแนวที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหลายๆที่ ภายในอาคารแต่ละหลังจึงมีลักษณะโดดเด่นทางศิลปะที่ไม่เหมือนกัน นอกจากด้านนอกแล้วภายในอาคารบางหลังก็มีของสะสมของ อ. ถวัลย์ จัดแสดงให้ชมด้วย